महाराष्ट्र नवीन राज्यपाल : रमेश बैस

maharashtra new governer
नवे राज्यपाल रमेश बैस यांची थोडक्यात माहिती 👉 2 ऑगस्ट 1947 रोजी जन्म 👉 1978 मध्ये रायपूरचे नगरसेवक 👉 1980 ...
Read more